Hiện file ẩn trong mac OS

Bạn đang muốn xem 1 file ẩn trong usb hoặc máy nhưng không biết cách làm hiện chúng?
Trên Mac không có lựa chọn hiện file ẩn (Show hidden file) như trên Windows.
Thủ thuật đơn giản sau đây sẽ giúp bạn hiện file ẩn trong mac.

Ẩn/hiện tất cả các file/thư mục đang ẩn trong Mac.
Mở Terminal ta vào thư mục Applications/Utilities/Terminal
Copy và dán đoạn lệnh phía dưới vào cửa sổ Terminal vừa mở ra:

Mã:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE

Sau đó khởi chạy bằng dòng lệnh:

Mã:
killall Finder

hien file an trong mac


Bây giờ tất cả các file ẩn đã được hiện lên.

Để ẩn lại các file đó, thay chữ TRUE trong dòng lệnh trên bằng chữ FALSE:

Mã:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE

Rồi khởi chạy lại Finder.
Thế là xong!

bạn có thể xem : 8 widget hữu dụng cho OS X 10.10 Yosemite