Linh kiện

Phụ kiện chính hãng apple

87W USB - C POWER ADAPTER

XẠC MACBOOK 87W 2016-2017 GIÁ: 2.400.000 HÃNG: APPLE BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG HOTLINE: 0888.27.2222

61W USB-C POWER ADAPTER

XẠC MACBOOK 61W (2016- 2017) GIÁ : 2.300.000 HÃNG: APPLE BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG HOTLINE: 0888.27.2222

29W USB-C POWER ADAPTER

XẠC MACBOOK 29W - 2015-2016 GIÁ: 2.100.000 HÃNG: APPLE BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG HOTLINE: 0888.27.2222

SSD 240 crucial BX100

            Giá  : 2.200.000 VNĐ

Xạc Macbook Pro 85W Magsafe 2 (Early 2012 - Mid 2015)

SẠC MACBOOK 85W TIP T (2012 -2015)  ĐƠN GIÁ: 1.200.000 VNĐ HÃNG: APPLE BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG

Xạc Macbook Pro 60W Magsafe 2 (Early 2012 - Mid 2015)

XẠC MACBOOK 60W TIP T(2012 - 2015) GIÁ: 1.200.000 HÃNG: APPLE BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG :CÓ HÀNG HOTLINE: 0888.27.2222

Xạc Macbook Air 45W Magsafe 2 (Early 2012 - Mid 2015)

XẠC MACBOOK 45W TIP T( 2012 - 2015) GIÁ: 1.200.000 HÃNG: APPLE BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG : CÓ HÀNG HOTLINE: 0888.27.2222

Xạc Macbook Pro 85W Magsafe 1 (Mid 2008 - Mid 2011)

XẠC MACBOOK 85W TIP L( 2008 -2012) GIÁ :1.100.000 HÃNG: APPLE BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG HOTLINE: 0888.27.2222

Xạc Macbook Pro 60W Magsafe 1 (Mid 2008 - Mid 2011)

XẠC MACBOOK 60W TIP L (2008-2012) GIÁ: 1.100.000 HÃNG: APPLE TÌNH TRẠNG : CÓ HÀNG BẢO HÀNH : 12 THÁNG HOTLINE: 0888.27.2222

Xạc Macbook Air 45W Magsafe 1 (Mid 2008 - Mid 2011)

XẠC MACBOOK 45W TIP L (2008-2012) GIÁ:1.100.000 HÃNG: APPLE BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG HOTLINE: 0888.27.2222

Pin Macbook Pro 15 Retina ( Mid 2015 )

GIÁ: 1.900.000 VNĐ HÃNG: APPLE DUNG LƯỢNG : 8755MA BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222  

Pin Macbook Pro 15 Retina (Mid 2012 - Early 2013)

GIÁ: 1.750.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 8460MA   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Pro 13 Retina ( Early 2015 )

GIÁ: 1.900.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 6559MA   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222  

Pin Macbook Pro 13 Retina (Late 2013 - Mid 2014)

GIÁ: 1.750.000 VNĐ   HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 6330 MA   BẢO HÀNH: 12 THÁNG TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Pro 13 Retina ( Late 2012 Early 2013 )

GIÁ: 1.750.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 6600 MA   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Air 13 Inch - Model A1496 (Mid 2012 - Early 2015)

GIÁ: 1.750.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 6700 MA   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Air 13 Inch - Model A1405 (Late 2010 - Mid 2012)

GIÁ: 1.750.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 6700 MA   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Air 13 Inch - Model A1245 ( Late 2008 - Mid 2009 )

GIÁ: 1.450.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 5400 MAH   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Pro 17 Inch - Model A1309 ( Early 2009 - Mid 2010)

GIÁ: 1.750.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 13000 MAH   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Pro 15 Inch - Model A1382 (Early 2011 - Mid 2012)

GIÁ: 1.450.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 6900 MAH   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Pro 15 Inch - Model A1321 (Mid 2009 – Mid 2010)

GIÁ: 1.450.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 7200 MAH   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Pro 15 Inch - Model A1281 (Late 2008 - Early 2009)

GIÁ: 1.450.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 5200 MAH   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Pin Macbook Pro 13 Inch - Model A1322 (Mid 2009 – Mid 2012)

GIÁ: 1.450.000 VNĐ HÃNG: APPLE   DUNG LƯỢNG : 5800 MAH   BẢO HÀNH: 12 THÁNG   TÌNH TRẠNG: CÓ HÀNG   ĐIA CHỈ: 130 LÊ THANH NGHỊ, HBT,HN   LIÊN HỆ: 0936.03.11.05/ 0888.27.2222

Dịch vụ sửa chữa

Dịch vụ uy tín - chất lượng

Thủ thuật

Tổng hợp thủ thuật với Mac